Εξεταστικά Κέντρα

Με προτεραιότητα τις ανάγκες του κάθε καταρτιζόμενου, η Exams cert προσφέρει υπηρεσίες με στόχο την ποιότητα, ικανοποιώντας τις ανάγκες των συνεργατών μας.

Κριτήρια

Το εξεταστικό κέντρο πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

  • Να έχει σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητα από 2Μbps και πάνω.
  • Να κατέχει μια ενεργή συσκευή fax.
  • Να διαχειρίζεται ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
  • Να διαθέτει τουλάχιστον 1 χώρο ελεγχόμενης προσπέλασης (να είναι κλειδωμένος) για τη φύλαξη του υλικού του Φορέα.
  • Συμμόρφωση στην κείμενη νομοθεσία για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγιεινής όλων των συμμετεχόντων στην διαδικασία των εξετάσεων.
Οι εξεταστικοί χώροι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
  • Τήρηση των κανόνων ηλεκτρολογικής ασφάλειας και πυρασφάλειας.
  • Να είναι κλιματιζόμενοι με φυσικό φωτισμό και φυσικό εξαερισμό.
  • Να έχουν ικανό πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών με τον απαραίτητο εξοπλισμό (συμπεριλαμβάνοντας και UPS), με το απαραίτητο νόμιμο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό όπως και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  • Να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τις εξετάσεις όπως καθίσματα και θρανία με εργονομικό σχεδιασμό, παρέχοντας επιφάνεια δύο (2) τ.μ. ανά εξεταζόμενο και ελάχιστη απόσταση ενός (1) μέτρου μεταξύ των Η/Υ.
  • Οι εξεταστικοί χώροι πρέπει να μην είναι υπόγειοι.