Επιτηρητές

Η ομάδα επιτηρητών της Exams Cert αποτελείται από έμπειρα άτομα, με την απαραίτητη εκπαίδευση, που πληρούν αναγκαία κριτήρια για την ποιοτική, εύρυθμη και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Τα κριτήρια στα οποία αξιολογείται ο κάθε υποψήφιος επιτηρητής είναι:

  • Ο τίτλος σπουδών που κατέχει.
  • Επαγγελματική και διδακτική εμπειρία.
  • Συμμετοχή σε σεμινάρια, κατοχή πιστοποιητικών γνώσεων/δεξιοτήτων και οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική κατάρτιση.

Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του κάθε επιτηρητή είναι:

  • πραγματοποίηση προκαταρκτικού ελέγχου του Εξεταστικού χώρου και της λειτουργικότητας του εξοπλισμού πριν την εξέταση.
  • Ταυτοποίηση εξεταζομένων, τήρηση αναγκαίων εντύπων εξέτασης.
  • Τήρηση κανόνων επιτήρησης που ορίζει ο φορέας και διασφάλιση αξιοκρατίας και του αδιάβλητου της εξέτασης.
  • Άμεση ενημέρωση του τμήματος εξετάσεων του φορέα για τη λήξη της εξέτασης. Όπως επίσης και για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει στην εξέταση, καθώς και εκτέλεση περαιτέρω ενεργειών σύμφωνα με τις εντολές του τμήματος εξετάσεων.