Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην εξεταστική του Νοέμβριου.

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιανουαρίου.