Το σύστημα εγγραφών για την εξεταστική που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Νοεμβρίου έχει ανοίξει και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου.

Για να λάβετε μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας Open College Network West Midlands ESOL International online ή paper based θα πρέπει να συμπληρώσετε τις αιτήσεις συμμετοχής που θα βρείτε παρακάτω.

Εάν επιθυμείτε επανεξέταση:

Εάν είστε εξεταστικό κέντρο: Center Application Form

Εάν είστε υποψήφιος εξεταζόμενος: Individual Candidate Application Form

Εάν είστε Κέντρο Ξένων Γλωσσών ή Ιδιώτης Καθηγητής: Β1, Β2, C1, C2 

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Ακαδημίας 88 Αθήνα, ΤΚ: 106 78

ή

με αποστολή email στην παρακάτω διεύθυνση: info@examscert.edu.gr