Η Exams Cert θα έχει και φέτος ενεργή συμμετοχή στις εκθέσεις IP στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.

Οι συνεργάτες μας θα σας περιμένουν στο περίπτερό μας να γνωριστείτε και να συζητήσετε μορφές συνεργασίας και οτιδήποτε άλλο σχετικό με τις πιστοποιήσεις μας.

  • Σάββατο & Κυριακή, 31 Αυγούστου &  01 Σεπτεμβρίου 2019 The MET Hotel, Θεσσαλονίκη
  • Σάββατο & Κυριακή, 07 Σεπτεμβρίου &  08 Σεπτεμβρίου 2019 Divani Caravel Hotel, Αθήνα