Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην εξεταστική του Ιουνίου.

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.