Θα θέλατε να γίνετε μέλος της ομάδας των εξετάσεών μας;

Αναζητούμε Εξεταστές Προφορικών και Επιτηρητές για να ενταχθούν στην ομάδα μας. Τα προσόντα σας πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Εξεταστής/ρια προφορικών:

Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας, ΜΑ TESOL ή CELTA ή

• Πιστοποιημένη άδεια διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα με εμπειρία στη διδασκαλία ESL/EFL τουλάχιστον πέντε χρόνια

• Εμπειρία ως εξεταστής/ρια προφορικών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Επιτηρητής:

Απολυτήριο Λυκείου ή/και ΙΕΚ με προηγούμενη εξεταστική εμπειρίας τουλάχιστον 2 ετών

• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Αν πληρείτε τις προϋποθέσεις, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο info@examscert.edu.gr αναφέροντας το INVI.CV(name) για επιτηρητής και ORAL.CV(name) για εξεταστής προφορικών, τόσο ως όνομα αρχείου όσο και ως θέμα email.