Πιστοποιήσεις αγγλικών

//Πιστοποιήσεις αγγλικών
Πιστοποιήσεις αγγλικών2019-10-09T15:48:29+03:00

To Πιστοποιητικό ESOL που ήρθε να καλύψει όλες τις ανάγκες τώρα και με online εξέταση!

Ο Οργανισμός Open College Network West Midlands καινοτομεί και παρουσιάζει, μέσω του Συνεργάτη της ExamsCert, στην ελληνική αγορά το νέο ESOL Πιστοποιητικό που έρχεται να καλύψει σφαιρικά όλες τις δικές σας ανάγκες αλλά βασικά, των μαθητών σας.

 • Αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ
 • Αναγνωρισμένο από  OFQUAL
 • Βάση το 50% σε όλα τα επίπεδα. Εφικτός στόχος για όλους τους μαθητές.
  Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα skill, ο υποψήφιος επανεξετάζεται ΜΟΝΟ σε αυτό και …πληρώνει ΜΟΝΟ αυτό.
 • Online Εξετάσεις
 • Multiple choice Questions. Το πλέον αγαπητό και διαδεδομένο format.

Οι εξετάσεις αγγλικών του φορέα Open College Network International πραγματοποιούνται τρεις φορές το χρόνο. Παρακάτω θα βρείτε τις ημερομηνίες των εξετάσεων:

 • Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 (Paper Based)
 • Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 (Paper based and online)
 • Σάββατο 02 Νοεμβρίου  2019  (Paper based and online)

Για να λάβετε μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας Open College Network West Midlands ESOL International online ή paper based, θα πρέπει να μας αποστείλετε τα παρακάτω έγγραφα:

 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Καταθετήριο Τραπέζης

Εάν επιθυμείτε επανεξέταση:

Εάν είστε υποψήφιος εξεταζόμενος: Individual Candidate Application Form

Εάν είστε Κέντρο Ξένων Γλωσσών ή Ιδιώτης Καθηγητής: Β1, Β2, C1, C2 

Εάν είστε εξεταζόμενος με μαθησιακές δυσκολίες παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση: Special Considerations Form

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να γίνετε εξεταστικό κέντρο, παρακαλούμε πολύ να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε την παρακάτω αίτηση:

Center Application Form

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Ακαδημίας 88 Αθήνα, ΤΚ: 106 78

ή

με αποστολή email στην παρακάτω διεύθυνση: info@examscert.edu.gr

Τα εξέταστρα για κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

B1 80 €
B2 155 €
C1 175 €
C2 185 €

Τα εξέταστρα παρακαλούμε να κατατίθενται στον παρακάτω λογαριασμό:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: GR73 0172 1260 0051 2608 8423 111

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: EXAMS CERT ΙΚΕ