Πληροφορικής

//Πληροφορικής
Πληροφορικής2019-06-05T11:49:05+03:00

Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής

Οι πιστοποιήσεις στον Τομέα της Πληροφορικής έχουν την έγκριση του Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), και είναι αποδεκτές από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). 

Ο ορισμός της ημερομηνίας των εξετάσεων πιστοποίησης δεξιοτήτων πληροφορικής ορίζεται από το εξεταστικό κέντρο με προθεσμία 20 ημερών μέχρι την ημερομηνία υλοποίησης των εξετάσεων. Συνεπώς κάθε κέντρο ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων μπορεί να υλοποιεί εξετάσεις κάθε 20 ημέρες.

Προγραμματισμένες εξετάσεις
Πληροφορίες-Πιστοποίησης
Κανονισμός-Σχήματος-Πιστοποίησης
Πολιτική-Ποιότητας
Συχνές Ερωτήσεις