Συμβουλευτική ISO

//Συμβουλευτική ISO
Συμβουλευτική ISO2019-06-05T13:59:29+03:00

Με έμπειρα στελέχη και συνεργάτες (επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες) εγγυάται την αποτελεσματική ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO/IEC 27001:2013, αντίστοιχα.