Β1

Open College Network West Midlands Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR B1)

Αναγνωρισμένο από Ofqual

 

Το Entry Level Certificate in ESOL International αποτελείται από:

Modules Parts Duration Questions Marks
1. Listening 3 Parts (played twice) 20 min 30 30
2. Writing 2 Parts 70 min 2 Compositions (100-120 Words) 30
3. Reading 3 Parts 45 min 30 30
4. Speaking 3 Parts 6 min 30

 

Total Marks: 120

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 15 λεπτά. 

+ 10 λεπτά χρόνος προετοιμασίας για το speaking test.
Συμμετέχουν 1 candidate και 1 examiner.