Β2 – Πιστοποίηση Αγγλικών

Αναγνωρισμένο από Ofqual

Το Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International αποτελείται από:

 

Modules Parts Duration Questions Marks
1. Listening 3 Parts (played twice) 20 min 30 30
2. Writing 2 Parts 70 min 2 Compositions (100-120 Words) 30
3. Reading 3 Parts 45 min 30 30
4. Speaking 3 Parts 5 min 30

Total Marks: 120

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 15 λεπτά.
+ 10 λεπτά χρόνος προετοιμασίας για το speaking test.
Συμμετέχουν 1 candidate και 1 examiner.