Εξέταστρα

Τα εξέταστρα για κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

B1 80 €
B2 155 €
C1 175 €
C2 185 €

Τα εξέταστρα παρακαλούμε να κατατίθενται στον παρακάτω λογαριασμό:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: GR73 0172 1260 0051 2608 8423 111

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: EXAMS CERT ΙΚΕ