Εκπαίδευση, Πιστοποιήσεις, Αγορά Εργασίας

Εκπαίδευση Πιστοποιήσεις – Αγορά Εργασίας

Στην εξαιρετικά δύσκολη εποχή της Παγκόσμιας κρίσης που ζούμε, αλλά και στα πλαίσια μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς η οποία θέτει κοινά standards, με δεδομένη την εξειδίκευση της εργασίας, η ανάγκη της εκπαίδευσης αλλά και της Πιστοποίησης πάνω σε διεθνή πρότυπα και Οργανισμούς σε τομείς αιχμής, κρίνεται επιτακτική.

Η αγορά εργασίας έχει πάψει να δεσμεύεται από τα στενά όρια της εκάστοτε χώρας και τα διεθνή πρότυπα εξασφαλίζουν την εξεύρεση εργασίας στο εξωτερικό, διασφαλίζοντας οικονομική διέξοδο.

Η EXAMS CERT με την συνεργασία του Open College Network West Midlands διασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες στα προγράμματά της θα γίνουν μέλη της Παγκόσμιας αγοράς, εξασφαλίζοντας τη θέση που τους αρμόζει κάτω από το πρίσμα των διεθνών προδιαγραφών, υψηλών standards εκπαίδευσης ενός αναγνωρισμένου φορέα από το OFQUAL.