Έλεγχος Γνησιότητας Πιστοποιητικών Πληροφορικής

Η εφαρμογή «ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της Examscert είναι υπό επεξεργασία και πολύ σύντομα θα προβληθεί σ΄αυτή τη σελίδα.
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@examscert.edu.gr ή και στο τηλέφωνο: 210 38 10 330
Ευχαριστούμε!