Πιστοποιήσεις Endorsed

Η Exams Cert, σε συνεργασία με τον Βρετανικό φορέα πιστοποίησης Open College Network West Midlands , παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων ή/και ικανοτήτων σε πληθώρα επαγγελματικών ειδικοτήτων.

Ακολουθώντας τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς, ο Φορέας μας σας παρουσιάζει νέες υπηρεσίες πιστοποίησης που θα σας επιτρέψουν να καλύψετε τις ανάγκες που συνεχώς αναδύονται στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η συνεχόμενη ανοδική πορεία του Φορέα μας και η καταξιωμένη συνεργασία του με αναγνωρισμένους φορείς εγγυάται την επιτυχία και σε αυτήν την νέα στρατηγική συνεργασία. Πρόκειται για Εγκεκριμένα Προγράμματα (Endorsed Programs) από τον Βρετανικό φορέα Open College Network West Midlands .

Τα προγράμματα – πιστοποιήσεις που προσφέρει η Exams Cert είναι τα κάτωθι: