ΝΕΑ & ΑΡΘΡΑ

Διαπίστευση και συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το εξεταστικό σύστημα της EXAMS CERT σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.