Υποψήφιοι

/Υποψήφιοι

Δικαιώματα Υποψηφίου

Κάθε πρόσωπο, υποψήφιο πιστοποίησης, έχει τα παρακάτω δικαιώματα: Υποβολή της [...]

Δικαιώματα Υποψηφίου2019-05-06T16:09:14+03:00

Παράπονα – Ενστάσεις

Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να ασκήσει προς το Φορέα Exams [...]

Παράπονα – Ενστάσεις2019-09-23T17:15:24+03:00