Πιστοποιήσεις Πληροφορικής

Πιστοποιήσεις Πληροφορικής

Οι πιστοποιήσεις στον κλάδο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών απευθύνονται σε πρόσωπα ανεξαρτήτου ηλικίας και επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων του εκάστοτε προσώπου. Τα σχήματα πιστοποίησης που υποστηρίζει η Exams Cert είναι τα κάτωθι:

Starter

Απευθύνεται σε πρόσωπα ηλικίας 6-12 ετών που επιθυμούν πιστοποίηση βασικών γνώσεων Πληροφορικής.  >>>Περισσότερα

 

Basic

Απευθύνεται σε πρόσωπα ανεξαρτήτου ηλικίας που επιθυμούν πιστοποίηση Γνώσης Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ, αποδεκτής από το ΑΣΕΠ.  >>>Περισσότερα

 

Progressive Extra

Απευθύνεται σε πρόσωπα ανεξαρτήτου ηλικίας που επιθυμούν πιστοποίηση βασικών και προχωρημένων γνώσεων και δεξιοτήτων Η/Υ, αποδεκτής από το ΑΣΕΠ.  >>>Περισσότερα

 

Progressive

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πρόσωπα ανεξαρτήτου ηλικίας που επιθυμούν πιστοποίηση προχωρημένων γνώσεων και δεξιοτήτων Η/Υ.  >>>Περισσότερα

 

Vocational

Απευθύνεται σε επαγγελματίες του Κλάδου της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών που επιθυμούν πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε ειδικότητες σχετικές με τον Κλάδο.  >>>Περισσότερα

 

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο αντίστοιχο σχήμα πιστοποίησης (επάνω).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΣΧΗΜΑΤΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ