Προγράμματα Κατάρτισης

west-midlands

Η Exams Cert, σε συνεργασία με τον Βρετανικό φορέα πιστοποίησης Open College Network West Midlands , παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων ή/και ικανοτήτων σε πληθώρα επαγγελματικών ειδικοτήτων.

Ακολουθώντας τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς, ο Φορέας μας σας παρουσιάζει νέες υπηρεσίες πιστοποίησης που θα σας επιτρέψουν να καλύψετε τις ανάγκες που συνεχώς αναδύονται στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η συνεχόμενη ανοδική πορεία του Φορέα μας και η καταξιωμένη συνεργασία του με αναγνωρισμένους φορείς εγγυάται την επιτυχία και σε αυτήν την νέα στρατηγική συνεργασία. Πρόκειται για Εγκεκριμένα Προγράμματα (Endorsed Programs) από τον Βρετανικό φορέα Open College Network West Midlands .

Πιστοποιήσεις Endorsed

Οι συνεργάτες μας έχουν τη δυνατότητα επιλογής του εγκεκριμένου προγράμματος, του οποίου την εξέταση θέλουν να διεξαχθεί σε χώρο τους και σε ημερομηνία που θα επιλέξουν οι ίδιοι.

Τα χαρακτηριστικά των εξετάσεων είναι τα κάτωθι:

  • Διεξάγονται είτε ηλεκτρονικά (on-line, μέσω Η/Υ και Διαδικτύου) είτε γραπτώς (paper based).
  • Η εξέταση γίνεται μέσω 28 ερωτήσεων πολλάπλής επιλογής.
  • Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μετά το πέρας της εξέτασης από έμπειρους βαθμολογητές του Φορέα μας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης ακολουθεί χορήγηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού από τον Βρετανικό φορέα πιστοποίησης Open College Network West Midlands. Οι επιτυχόντες μπορούν να παραλάβουν τα πιστοποιητικά τους ένα μήνα μετά την εξέταση.

Το πιστοποιητικό που αποκτά ο υποψήφιος:

  • εκδίδεται από τον επίσημο και παγκοσμίως αναγνωρισμένο Βρετανικό φορέα πιστοποίησης Open College Network West Midlands ,
  • αποδεικνύει τις γνώσεις, δεξιότητες ή/και ικανότητές του, είτε τις απέκτησε μέσω προγράμματος κατάρτισης είτε τις κατείχε ήδη
  • αποτελεί ισχυρό «χαρτί» στο βιογραφικό του, καθώς του προσθέτει κύρος, αναγνώριση και υπεροχή.

Η Exams Cert αναπτύσσει την εξεταστέα ύλη για κάθε αντικείμενο, διεξάγει εξετάσεις μέσα από τα συνεργαζόμενα κέντρα της και παρέχει τα πιστοποιητικά. Ανεξάρτητα από την εξεταστέα ύλη, τα κέντρα κατάρτισης αναπτύσσουν προγράμματα, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες των υποψηφίων αλλά και της αγοράς.

Οι συνεργάτες μας έχουν τη δυνατότητα επιλογής του εγκεκριμένου προγράμματος, του οποίου την εξέταση θέλουν να διεξαχθεί σε χώρο τους και σε ημερομηνία που θα επιλέξουν οι ίδιοι.

Τα χαρακτηριστικά των εξετάσεων είναι τα κάτωθι:

  • Διεξάγονται είτε ηλεκτρονικά (on-line, μέσω Η/Υ και Διαδικτύου) είτε γραπτώς (paper based).
  • Η εξέταση γίνεται μέσω 28 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.
  • Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μετά το πέρας της εξέτασης από έμπειρους βαθμολογητές του Φορέα μας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης ακολουθεί χορήγηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού από τον Βρετανικό φορέα πιστοποίησης Open College Network West Midlands. Οι επιτυχόντες μπορούν να παραλάβουν τα πιστοποιητικά τους ένα μήνα μετά την εξέταση.

Τα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης της Examscert είναι υπό επεξεργασία και πολύ σύντομα θα προβληθούν σ΄αυτή τη σελίδα.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@examscert.edu.gr ή και στο τηλέφωνο: 210 38 10 330

Ευχαριστούμε!

e-Learning

Γνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες της αγοράς, αναφορικά με τη συμπύκνωση του κόστους αλλά και την ευέλικτη διδασκαλία, η EXAMS CERT, προχώρησε στη δημιουργία e-Learning υλικού το οποίο ενσωμάτωσε στην πλατφόρμα της.

Προσδίδουμε την άνεση στους συνεργάτες μας, μέσω ενός οικονομικού πακέτου, να κινηθούν μέσω blended εκπαίδευσης με καθηγητή και ELearning, ή και μόνο με την πλατφόρμα εφόσον το επιθυμούν.