Δημόσιες Υπηρεσίες Υγιεινής και Περίθαλψης

Δημόσιες Υπηρεσίες Υγιεινής και Περίθαλψης

Τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την περίθαλψη και τη δημόσια υγιεινή έχουν σημειώσει μεγάλη ζήτηση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και η EXAMS CERT, πάντα δίπλα στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, προσφέρει την παρακάτω πιστοποίηση στον κλάδο της υγιεινής και περίθαλψης.